Integritetspolicy

1. Allmänt

SLIQHAQ värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Här är vår Integritetspolicy som beskriver hur SLIQHAQ AB (org. nr 556896-2186, Björnvägen 11, 906 40 Umeå, Sverige, support@sliqhaq.se) hanterar och skyddar dina personuppgifter. Den gäller vid köp, serviceärenden och annan kontakt med SLIQHAQ samt för dem som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster.

2. Ansvar för personuppgifter


SLIQHAQ är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter:

Post: SLIQHAQ AB, Björnvägen 11, 906 40 Umeå
Telefon: 010 – 516 47 77
E-post: support@sliqhaq.se

SLIQHAQ behandlar personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning, inklusive GDPR.
(samt Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när du genomför köp, använder support, besöker vår hemsida eller på annat sätt är i kontakt med oss. Syftena anges i avsnitt 5.

4. Personuppgiftshantering

Ändamål: Administration av kundprofil.
Rättslig grund: Berättigat intresse.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, betalningshistorik, betalningsuppgifter, kreditupplysningar, information om köp, användarnamn och lösenord, profilinställningar.
Typ av behandling: Möjliggöra inloggning, säkerställa identitet, ge dig möjlighet att ändra, radera och begränsa lagring av personuppgifter, säkerställa korrekta och uppdaterade personuppgifter, erbjuda tillgång till köp- och betalningshistorik, hantering av dina kundval.
Automatiserat beslutsfattande: Nej
Lagringstid: 36 månader från insamlandet.

5. Profilering

Vi kan använda profilering för prenumeranter baserat på samtycke, för att analysera användarbeteende och erbjuda relevanta erbjudanden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

6. Tillgång till personuppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter till bolag inom samma koncern och samarbetspartners (Askås, Unifaun, PostNord, UPS, DHL, Schenker, Fedex, Liveagent, PayPal, SVEA, Google Analytics, Facebook, Addrevenue, Adrecord, Mailchimp) för att uppfylla våra åtaganden. Personuppgifter överförs endast för att tillhandahålla tjänster och säljs aldrig utan ditt tillstånd. Vi kan lämna ut uppgifter för att följa lagstiftning eller skydda våra rättsliga intressen.

7. Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Kortinformation skickas krypterad för att säkerställa säkerhet vid betalning. Vi använder ett auktoriserat betalningsombud som uppfyller PCI DSS-standard.

8. Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter: Få ett registerutdrag över behandlade uppgifter.
Rättelse av dina personuppgifter: Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
Radering av dina personuppgifter: Ta bort uppgifter som inte längre behövs, med vissa lagstadgade undantag.
Begränsning av behandling: Begränsa behandlingen till vissa ändamål.

Du har också rätt till dataportabilitet och att invända mot behandling baserat på berättigat intresse eller för direkt marknadsföring. Eventuella invändningar eller återkallelse av samtycke skickas till support@sliqhaq.se.

9. Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Mer information finns i vår cookiepolicy.

10. Ändringar av integritetspolicyn

SLIQHAQ förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn och meddelar väsentliga ändringar via hemsidan eller e-post.

11. Kontaktinformation

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss:
SLIQHAQ AB, Björnvägen 11, 906 40 Umeå, Sverige
Telefon: 010 – 516 47 77
E-post: support@sliqhaq.se
Organisationsnummer: 556896-2186
Trygg e-handel
prisjakt
Pricerunner
Svea